AquaFix LVP & LVT – Luxury Vinyl Series

EC830 Darlington NEW

Product Code: EC830
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC831 Harrow NEW

Product Code: EC831
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC832 Devon NEW

Product Code: EC832
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC833 Halton NEW

Product Code: EC833
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC834 Mole Valley NEW

Product Code: EC834
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC835 Warrington NEW

Product Code: EC835
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC836 Norwich NEW

Product Code: EC836
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC837 Cardiff NEW

Product Code: EC837
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC839 Melrose NEW

Product Code: EC839
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC840 Torbay NEW

Product Code: EC840
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC841 Cambridge

Product Code: EC841
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC842 Windsor

Product Code: EC842
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC845 St. Paul’s

Product Code: EC845
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC846 Kensington

Product Code: EC846
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC847 Canterbury

Product Code: EC847
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC848 Westminster

Product Code: EC848
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC849 Thames River

Product Code: EC849
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC850 Somerset

Product Code: EC850
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC852 Buckingham

Product Code: EC852
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton
EC863 Sherwood

Product Code: EC863
Dimension: 3/16" x 9" x 60"
Package Dimension: 22.5 sqft/carton
Product Weight: 22 kg/carton